ADBLUE

AdBlue® is a 32,5-odstotno vodno raztopina s sečnino, priporočljiva za proces odprave onesnaževanja z izpušnim plinom,
v katerem se uporablja tehnologija selektivne katalitične redukcije (SCR).

Norme & Homologacije

Mednarodna klasifikacija

  • ISO : ISO 22241

Opis proizvoda

- AdBlue® se uporablja v procesih katalize izpušnih plinov v vozilih, ki so opremljena s tehnologijo selektivne
katalitične redukcije (SCR). Ta sestavni del je sredstvo za zniževanje, ki se uporablja za odpravo izpušnih plinov iz značilnega
sorazmerja dušikovih oksidov (NOx) ki se proizvajajo med zgorevanjem.
- AdBlue® se lahko uporablja v vseh vozilih, ki so opremljena s tehnologijo selektivne katalitične redukcije (SCR).
- AdBlue® ni dizelski aditiv. Ne sme se mešati ali dodajati v rezervoar za gorivo.